An Giang: Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 12/7, Công an tỉnh An Giang có Công văn về xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm nâng cao ý thức của người dân.