Xây dựng tác phẩm múa trực tuyến ''Ánh sáng tâm hồn'' cổ vũ chống dịch

Nhằm góp phần xây dựng tác phẩm nghệ thuật cổ vũ công tác phòng, chống dịch Covid-19, biên đạo múa Nguyễn Tuyết Minh đã kêu gọi các biên đạo múa và nghệ sĩ biểu diễn trong cộng đồng nhảy múa tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đóng góp trí tuệ sáng tạo, tập luyện, biểu diễn trực tuyến tổ khúc múa “Ánh sáng tâm hồn”.