Thời cuộc

Thủ tướng yêu cầu xác minh làm rõ người dân phản ánh không được hỗ trợ

Ngày 18/9/2021, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ban hành văn bản số 6611/VPCP-KGVX gửi đến UBND TP.HCM truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ xác minh về việc người dân phản ánh không được cứu trợ.