Thời cuộc

Dòng người đổ về đền Hùng dâng hương trước ngày Giỗ Tổ

Mặc dù còn một tuần nữa mới đến ngày chính Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 nhưng đã có hàng nghìn người về đất tổ dâng hương.