Cà Mau: Ngày 26/9/2021 là hết hạn cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Lao động và Trẻ em” năm 2021

Nằm trong Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Cà Mau… Ngày 24/9/2021, Ban Tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Lao động và Trẻ em” năm 2021 đã có thông báo thời hạn cuối cùng để nhận bài dự thi là ngày 25/9/2021.