Ai sẽ phải xét nghiệm, cách ly khi đến Tp.Đà Nẵng?

Một số trường hợp đến Tp.Đà Nẵng sẽ phải xét nghiệm, cách ly theo quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19.