Siêu thị Vilco Mart24h khai trương thành công hệ thống thứ 5 tại Huế

Vừa qua, tập đoàn Đầu Tư Kết Nối Yêu Thương Việt Nam Vilco Group đã tiếp tục khai trương thành công hệ thống siêu thị Vilco Mart24h thứ 5 tại Huế ( 66 Trường Chinh, Thành phố Huế )