Sức khỏe

Hiệu quả từ việc hỗ trợ thảo dược trong điều trị bênh nhân covid 19

Có hai loại sản phẩm thảo dược được sử dụng hỗ trợ trong điều trị bệnh nhân Covid 19 đem lại hiệu quả, đó là TS Anco và Trường Sinh Thảo của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group).