Hoa Hậu Vũ Ngọc Anh xác nhận ngồi ghế nóng cuộc thi Hoa Hậu Quý Bà Việt Nam Toàn Cầu 2022

Hoa Hậu Doanh Nhân Việt Nam Toàn Cầu 2022 Vũ Ngọc Anh vinh dự được ngồi ghế nóng và trở thành thành viên ban giám khảo cuộc thi “Hoa Hậu Quý Bà Việt Nam Toàn Cầu 2022” sắp tới.