Quy định mới về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 và thay thế Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014.