Những bức tranh ngựa của người lính Thành cổ Lê Trí Dũng và Trương Nhuận

Ngày ấy, từ Sài Gòn ra Hà Nội, tôi hay lại Nhà hát Tuổi trẻ thăm Trương Nhuận, từ thuở Nhuận mới chuyển về làm công việc tổ chức biểu diễn, cho đến lúc anh là Giám đốc. Ngạc nhiên là về sau này, khi anh có phòng làm việc riêng, thấy trên tường bắt đầu treo tranh, càng thêm thời gian, lại càng nhiều tranh treo, đến lúc kín mít cả bốn phía. Mà lạ, chỉ thấy "rặt" có tranh ngựa của họa sỹ Lê Trí Dũng.