Khám phá

Ngoại hình của ca sĩ Kim Ngân sau hơn 1 năm Thúy Nga dừng giúp đỡ

(Techz.vn) Sau khi Thúy Nga dừng giúp đỡ, ngoại hình và cuộc sống của Kim ngân cũng có nhiều sự thay đổi lớn.