Du lịch

Những mảnh ghép non nước Cao Bằng

Cho tới nay, tại Việt Nam, UNESCO đã vinh danh 3 Công viên Địa chất toàn cầu, đó là: Công viên Địa chất toàn cầu Đắk Nông (2020), Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (2010), và Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng (2018). Trong đó, Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng nằm ở khu vực Đông Bắc, Việt Nam được UNESCO công nhận ngày 12/4/2018, trải rộng trên diện tích hơn 3.275 km2.